Samen actief voor Schiedam

Waar wij voor staan

4S is een uniek samenwerkingsverband van de serviceclubs in Schiedam. Een serviceclub is een vrijwilligersorganisatie die wil bijdragen aan de samenleving door het ondersteunen van goede doelen. Door deze inzet te bundelen zijn we nog beter in staat om resultaat te bereiken. 

4S is er voor alle serviceclubs in Schiedam. De serviceclubs in Schiedam zijn: Soroptimist International club Beneden Maas, Rotary Club Schiedam De Veste, Rotaryclub Schiedam, Lionsclub Schiedam, Lionsclub te Riviere Schiedam Vlaardingen, Lady's Circle '04, InnerWheel Schiedam en Ronde Tafel 46 Schiedam.

De stichting 4S ondersteunt gezamenlijke activiteiten, die vanuit de serviceclubs worden ondernomen. Daarnaast heeft ze als doelstelling onderlinge uitwisseling te stimuleren, en de de zichtbaarheid van de serviceclubs te helpen vergroten. 

 

               

 

 

 

 

Werkwijze

De stichting 4S ondersteunt verzoeken om samenwerking bij sociale projecten en acties vanuit de verschillende Schiedamse serviceclubs. De acties worden indien mogelijk op elkaar afgestemd. Dit is om te voorkomen dat er meerdere acties tegelijkertijd plaatsvinden. 

De stichting neemt zelf geen initiatieven voor acties, maar biedt wel een platform voor gezamenlijke initiatieven. Samen voor Schiedam! 

De stichting heeft de ANBI status. 

 

 

Bestuursamenstelling

Voorzitter: Petra Lanphen
Secretaris: Will van Wijk
Penningmeester: Fer van Maanen
Leden: Marijn Poel en Hugo Boogaard

 

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden werken onbezoldigd.

Activiteiten

Agenda 2023 Serviceclubs Schiedam

Activiteiten 2023

Met veel inzet en enthousiasme worden er door de aangesloten clubs, regelmatig evenementen georganiseerd. De opbrengst gaat naar goede doelen. Voor meer informatie over de evenementen neem contact op met de contactpersoon van de betreffende club of met 4S. 

 

 

Plankgas voor HUNTINGTON

Financiën en jaarverslag

Wij geven volledig transparant inzicht in onze financiële situatie. Aan het begin van elk jaar wordt bepaald hoe we onze financiële middelen kunnen inzetten.

De jaarstukken 2022 zijn opgemaakt door de penningmeester. Ze worden gecontroleerd door de kascommissie.

Onderstaand de balans. De staat van baten en lasten is op te vragen bij het secretariaat.

Balans 2022

 

 

Jaarverslag Stichting Samenwerkende Schiedamse Serviceclubs 2022

Bestuur en draagvlak

2022 is een jaar geweest waarin verder is gewerkt is aan bestuurlijke samenhang en strategische richting van de Stichting 4S. Het bestuur is een 4 koppig kernbestuur. 

De kernbestuursleden zijn:

  • Petra Lanphen (voorzitter)
  • Will van Wijk (secretaris)
  • F. van Maanen (penningmeester)
  • Marijn Poel (communicatie) 

ANBI-status

De stichting is per 1 januari 2019 als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt door de Belastingdienst. 

Activiteiten die zijn ondersteund in 2022

De activiteiten zijn in 2022 gericht op het verbinden en enthousiasmeren van alle serviceclubs in Schiedam. Er is draagvlak gemeten en vergroot, door middel van gezamenlijke vergaderingen. 

Samenwerking serviceclubs 

Er zijn in totaal 8 serviceclubs actief in Schiedam: Ladies Circle nummer 4, Tafelronde 46, Lionsclub Schiedam, Lions te Riviere, Rotary Schiedam, Rotary Schiedam de Veste, Soroptimisten Beneden Maas en de Inner Wheel.

Statutair is de 4S door en voor de serviceclubs in Schiedam. Focuspunt is draagvlak vergroten en ondersteunende, verbindende en versterkende activiteiten uit te breiden. 

Aanspreekpunt

De 4S beoogt voor alle partijen die bijdragen aan ‘goede doelen’ een aanspreekpunt te zijn. Verbinden en versterken zijn de uitgangspunten. Hiervoor helpt ze bij het ontsluiten van netwerken, delen van kennis en koppelen van stakeholders. 

Een ieder met een vraag hieromtrent is van harte welkom deze kenbaar te maken via het secretariaat.